/themes/plugins/fancybox/css/fancybox.css
Hlavná ponuka
Užitočné informácie
Kúpiť
Predať
Užitočné odkazy
Potrebujete pomoc?
Dobrý deň, prihláste sa
  Umiestniť inzerát
Moje zóny
Prihláste sa
Ste tu po prvýkrát?

Ťahač nebezpečné produkty ojazdené

Inzeráty ( 248 ) na ťahač nebezpečné produkty ojazdené

Strana 1 z 12
<<
<
1 2 3 4 5
>>

Hlavné značky v kategórii ťahač:

DAF, Iveco, Renault, MAN, Scania, Mercedes, Volvo, Ford
Čo je ADR? ADR je skratka pre „Dohoda o preprave nebezpečného tovaru“. Vo francúzštine hovoríme o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. O tejto legalizácii rozhodla 30. septembra 1957 v Ženeve Ekonomická komisia OSN. Upozorňujeme, že od 1. januára 2021 zostane skratka ADR v platnosti, ale bude sa rozvíjať nasledovne: „Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru“. Cieľom tejto dohody je preto harmonizovať nakladanie s nebezpečnými materiálmi vo všetkých jeho aspektoch: preprava, skladovanie, pohyb alebo dokonca prevencia nehôd. Aké sú predpisy ADR? Aby sa splnili požiadavky súladu pri preprave nebezpečných materiálov, ADR zdôrazňuje 9 kľúčových bodov, rozdelených na dve časti. Prvá časť spája prvých 7 bodov: všeobecné ustanovenia, klasifikácia, zoznam materiálov považovaných za nebezpečné, ustanovenia týkajúce sa používania obalov a cisterien, požiadavky týkajúce sa konštrukcie obalov a nakoniec podmienky prepravy, nakládky a vykládky. Druhá príloha obsahuje dva body: požiadavky týkajúce sa posádky a požiadavky týkajúce sa konštrukcie a schvaľovania vozidiel. Čo je takzvaný nebezpečný tovar? ADR rozdeľuje nebezpečné materiály do 9 hlavných kategórií (ďalej rozdelených do niekoľkých podkategórií): Trieda 1: výbušné látky Trieda 2: plyn Trieda 3: horľavé kvapaliny Trieda 4.1: horľavé tuhé látky a samovoľne reagujúce látky Trieda 4.2: látky, ktoré sa môžu samovoľne vznietiť Trieda 4.3: látky reagujúce s vodou Trieda 5.1: oxidujúce látky Trieda 5.2: organické peroxidy Trieda 6.1: toxické látky Trieda 6.2: infekčné látky Trieda 7: rádioaktívne materiály Trieda 8: žieravé látky Trieda 9: rôzne materiály a predmety, ktoré môžu poškodiť životné prostredie Značenie ADR Značenie ADR pozostáva z dvoch vecí: štítku s číselným kódom označujúcim nebezpečnosť výrobku a štítku s piktogramom umožňujúcim rýchlu vizuálnu identifikáciu výrobku. Tabuľka má oranžovú farbu a skladá sa z dvoch častí: číslo v hornej časti označuje triedu nebezpečného materiálu, na určenie kategórie môže nasledovať jedna alebo dve ďalšie číslice. Spodné číslo je číslo OSN, ktoré udáva typ prepravovaného výrobku. Štítok je menší ako štítok a pomocou piktogramu ukazuje nebezpečenstvo, ktoré môže prepravovaný materiál spôsobiť životnému prostrediu. Existuje asi dvadsať možných štítkov: výbušné výrobky, žieravé výrobky, horľavé kvapaliny alebo plyny, toxické plyny atď. Kto sú členovia ADR? Od 1. januára 2019 je stranou tejto dohody v abecednom poradí 51 krajín: Albánsko, Nemecko, Andorra, Rakúsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Dánsko, Španielsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Čierna Hora, Niger, Nórsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Česká republika, Rumunsko, Spojené Kráľovstvo, Rusko, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Tadžikistan, Tunisko, Turecko, Ukrajina. Ako trénovať na ADR? Každý vodič, ktorý chce prepravovať nebezpečný materiál, musí absolvovať školenie. Cieľom je upozorniť vodičov na všetky nehody alebo incidenty, ktoré sa môžu vyskytnúť počas ich cesty. Školenie prebieha v 3 dňoch so zmesou teórie a praxe, samostatnej práce a skupinovej práce. Účastníci sú hodnotení MCQ tretí deň školenia. Potom nasleduje doručenie osvedčenia a osvedčenia o školení (CADR) potvrdzujúceho úplný úspech kandidáta. Upozorňujeme, že certifikát zostáva platný 5 rokov a potom ho musíte obnoviť. Kde stráviť ADR? Koľko stojí školenie ADR? Je nevyhnutné obrátiť sa na školiace stredisko schválené štátom. Existuje potom niekoľko typov školení: vo všetkých prípadoch je potrebné začať s počiatočným školením, aby ste sa potom kvalifikovali na špecializovanejšie vzdelávanie.
Europa-Kamiony.com je web s inzerátmi na ojazdené, nové a havarované nákladné vozidlá

Obchodné miesto pre predajcov a kupujúcich (nákup/predaj/dlhodobý prenájom) na trhu s nákladnými vozidlami a dopravou.


Ďalšie weby skupiny: